Bezroštové spalování

Krbařství a kamnářství Roman Bauer velmi doporučuje BEZROŠTOVÉ SPALOVÁNÍ a pokud nám to umožníte uděláme maximum aby jste ho měli i Vy.

bezrostove spalovani

 Někdy platí, že méně znamená více.  U BEZroštového spalování to platí stoprocentně a bez výhrad.

Zhruba 90% výrobců krbových vložek má stále ve své výbavě rošt, který je zcela zbytečný a má jen samé nevýhody. Výzkum a praxe v této oblasti jednoznačně prokázal, že dřevo ke svému shoření rošt nejen že nepotřebuje, ale také že mu naopak velice škodí.
O výhodách bezroštového spalování by se dalo dlouze psát proto se budeme snažit osvětlit jen ty nejpodstatnější výhody této technologie.

Nejpodstatnější výhody bezroštového spalování

  • umožní maximální dohoření paliva, čímž zásadním způsobem snižuje množství popele /odpadu
  • zásadním způsobem prodlužuje časový interval údržby topeniště a to na 1x za týden až tři t. dle topení a typu krbové vložky
  • díky maximálnímu dohoření paliva je dosaženo maximální energetické výtěžnosti z paliva = velká účinnost
  • podstatným způsobem přispívá k vyšší spalovací teplotě v ohništi, což má velmi pozitivní dopad na čistotu skla a emis

Roštové spalování je v podstatě opakem výše uvedených výhod.

Nejpodstatnější výhodou pro uživatele ale zůstává to, že nemusí ráno rozdělávat nový oheň, což ocení hlavně ti, kteří topí každý den.

Ptáte se jak je to možné, proč to tak je, a jak to vlastně funguje?

Oheň přes noc zcela nevyhasne, protože ho neochlazuje studený vzduch z exteriéru, který je jinak u roštových topenišť přiváděn roštem přímo pod ohniště (dřevo), který dohořívající palivo v podstatě uhasí.
Pokud to přeženeme dá se říct, že je to podobné jako kdyby jste lili vodu do ohně. Pokud takové topeniště navíc postrádá akumulační výstelku ohniště (šamot / žárobeton) je takřka jisté, že musíte ráno dříve vstát, vyčistit ohniště, nadělat třísky a rozdělat nový oheň.

V  bezroštovém topeništi bude ráno naopak dostatek žhavého popele a stačí tak jen přiložit a pokračovat dále v topení bez nutnosti čistit ohniště, dělat třísky a rozdělávat nový oheň.

Nevěříte? Pokud nám to umožníte, rádi vám to dokážeme!

Postavíme Vám krb v jehož srdci bude být technologie, která Vám zásadním způsobem zpříjemní jeho obsluhu, ušetří čas a práci, sníží náklady na provoz a topení se tak stane radostí, kterou můžete sdílet se svojí rodinou přáteli a kamarády. Rozhodnutí, kterou cestou se dát je na Vás, na nás je ukázat Vám správný směr, kterým dojdete ke spokojenému cíli a uděláme maximum, aby spokojený byl.

Pozor na klamání spotřebitele

Pokud výrobce krbových vložek uvádí, že jejich produkt je, nebo může být vybaven bezroštovým topeništěm, nemusí to být pravda.

Jde o to že aby výrobce vyhověl všem, vyrábí do svých roštových topenišť takzvanou záslepku, která jako mávnutím kouzelným proutkem udělá z roštového topenište bezroštové. 

Bohužel realita je ale jiná taková vložka je konstrukčně vyrobena jako roštová a vzduch který byl roštem přiváden a bylo s ním počítáno nyní schází pro hoření ve spalovací komoře, což může i výrazně zhoršit fungování krbové vložky.

Dalším faktem je, že tato záslepka je stále ochlazována vzduchem, který je pod ní přiveden a navíc tyto záslepky nejsou těsné a vzduch tak nimi může v určité míře procházet dál. Poslední tečkou je síla této záslepky, která je ve většině případů mnohem tenčí než okolní šamot a postrádá tak dostatečnou akumulační schopnost.

Bohužel i když někteří výrobci opravdu bezroštové topeniště mají - není ještě vyhráno. Aby bezroštové topeniště fungovalo a mělo požadované vlastnosti nestačí aby bylo jen bezroštové, musí mít také dostatečnou akumulační schopnost. Dvou až tří centimetrový akumulační materiál pro správné a plnohodnotné bezroštové topeniště nestačí.